Voor de pers

Hier vindt u enkele handige bestanden over de stichting Dichter des Vaderlands en Tsead Bruinja. De foto’s zijn vrij te gebruiken, graag wel met vermelding van de fotograaf (Tessa Posthuma de Boer).